Fenben

– Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như giun tròn đường ruột, trong ống mật, giun đầu gai, sán lá, sán dây.

– Trị bệnh gạo trên cá tra do vi bào tử trùng gây ra

SĐK: HN.TS17-06
Mô tả sản phẩm: Link