HN- METHY AE

– Tạo mùi thơm tự nhiên, kích thích tôm bắt mồi.
– Thúc đẩy quá trình tiêu hóa và tạo men đường ruột, giúp nong to đường ruột tôm, ngừa phân trắng hiệu quả.
– Tăng quá trình trao đổi chất giúp hấp thu tốt thức ăn qua thành ruột tôm, FCR giảm.
– Tăng khả năng đề kháng bệnh, giảm stress giúp tôm phát triển tốt, tăng trọng nhanh

TCCS: 01:2019/NNX

Mô tả sản phẩm: Link