Fenben

Công dụng:

– Diệt các loại nội ký sinh trùng ở cá như giun tròn đường ruột, trong ống mật, giun đầu gai, sán lá, sán dây…

SĐK: HN.TS17-06
Mô tả sản phẩm: Link