HN – Brono

Bản chất và công dụng:

-Đặc trị và diệt các bệnh về nấm, diệt nguyên sinh động vật gây ra trên tôm và cá, sử dụng an toàn không gây độc trên tôm cá.

-Dọn tẩy ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.

Mô tả sản phẩm: Link