HN-BACILLUS SP

Công dụng:
Phân hủy chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, chống thối nước, hạn chế tảo phát triển, giảm hiện tượng đóng rong, nhớt trên bạt và đáy ao, đầm. Ngăn ngừa hiện tượng đen mang, đóng rong trên tôm.
Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, nâng cao hoạt tính sinh học của nước.
Giảm khí độc trong ao, đầm như H2S, NH3, NO2, CH4, Cl, ngăn ngừa hiện tượng nổi đầu của tôm, cá khi thay đổi thời tiết.
Giảm độc nguồn nước khi nhiễm độc nhiều hữu cơ do dư thừa thức ăn, tảo phát triển quá mức. Diệt tảo, cắt tảo trong ao, đầm..

Mã số tiếp nhận: 26/2018/TT-BNNPTNT

Mô tả sản phẩm: Link