Doxy 20 TS

Công dụng:

– Trị bệnh đỏ thân trên tôm, gây ra bởi vi khuẩn Vibrio alginolyticus

SĐK: HN.TS17-03

Mô tả sản phẩm: Link