HN-EDTA ECO

Công dụng :
– Hấp thu nhanh các kim loại nặng, làm giảm độ cứng của nước ao nuôi.
– Khử phèn, thuốc trừ sâu nhanh chóng và hiệu quả.
– Đặc trị vàng mang, kích thích tôm nhanh lột xác.
– Kiểm soát, ổn định pH, duy trì chất lượng nước phù hợp.

TCCS: 11:2019/NNX

Mô tả sản phẩm: Link