HN-CLEARICH

Công dụng :
– Lắng tụ và phân hủy nhanh chóng mùn bã hữu cơ lơ lửng trong nước giúp mang và thân tôm sạch.
– Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, giúp tôm giảm stress.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh và tảo có lợi phát triển, giúp ổn định môi trưởng ao nuôi, tạo màu nước đẹp.

Mã số tiếp nhận: 26/2018/TT-BNNPTNT

Mô tả sản phẩm: Link