Astaxathin Powder

Tạo sắc tố đỏ cho tôm , cua , bổ sung Vitamin thiết yếu kích thích tăng trưởng

Mô tả sản phẩm: Link

TCCS: 17:2023/NNX