DOXY 50

Công dụng:

– Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với Doxycycline gây ra như Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, StaphylococcusStreptococcus spp. trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.

SĐK: NNX-18
Mô tả sản phẩm: Link