Dilacox 3.0

Công dụng :
-Diclacox có tác dụng cắt đứt vòng đời của cầu trùng ở tất cả các giai
đoạn sinh trưởng và phát triển.
-Diclacox đặc biệt hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị bệnh cầu trùng
do cầu trùng ruột non, ruột già …. trên gia súc, gia cầm với các loại cầu
trùng: E.tenella, E.acevulina, E.necatrix, E.brunetti, E.m axima, E.mitis…