Canxi Plus

Công dụng:
– Chống yếu chân, bại liệt. Kích thích tiết sữa. Kích thích lên giống. Tăng sản lượng
trứng, vỏ trứng dày. Tăng sản lượng sữa ở bò, lợn nái. Bổ sung các loại vitamin thiết
yếu cho gia súc, gia cầm, kích thích tiêu hóa, tăng trọng, lớn nhanh, trơn lông,
hồng da ở gia súc, tăng sản lượng và chất lượng trứng ở gia cầm.

Mô tả sản phẩm: Link