Canxi khoáng

CÔNG DỤNG :

Chống yếu chân bại liệt, kích thích tiết sữa, kích thích lên giống.

Tăng sản lượng trứng, vỏ trứng dầy, tăng sản lượng sữa ở bò, lợn nái.

SĐK: 9041-7/19-CNVN-ĐTV2
Mô tả sản phẩm: Link