Tetra trứng

CÔNG DỤNG :

Tăng tỷ lệ đẻ trứng mức tối đa. Kéo dài thời gian đẻ trứng.

Tăng tỷ lệ ấp nở.

Nâng cao chất lượng trứng, tăng độ dày vỏ trứng, đẻ trứng to, lòng trứng lớn.

Giúp nâng cao chất lượng thịt, tăng năng suất vật nuôi, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn, giảm còi cọc ở vật nuôi.

Mã số công nhận: 1902-05/17-CNVN

Mô tả sản phẩm: Link