Albendazone 10%

Công dụng:

Trị giun đường hô hấp (D. viviparous, D. filaria ), tiêu hóa (Bunostomum, Chabertia, Cooperia, Haemonchus, Nematodirus, Oesophagostomum, Ostertagia, Strongyloides và Trichostrongylus spp), sán dây (Monieza spp.), sán lá gan (Fasciola hepatica) ở trâu, bò, dê, cừu.

SĐK: NNX-29
Mô tả sản phẩm: Link