BKC 80

Công dụng: 
– Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, môi trường xung quanh khu chăn nuôi, sát trùng vết thương, vùng mổ ngoại khoa, tiêu độc xác súc vật chết.
Liều lượng và cách dùng:
– Chống chỉ định:
– Tránh phun thuốc ngược chiều gió.
SĐK: NNX-29
Mô tả sản phẩm: Link