Brom long đờm

Công dụng:

Hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp ở trâu, bò, lợn, chó, mèo

SĐK: 
Mô tả sản phẩm: