Doxy 30

Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với Doxycycline gây ra trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.

SĐK: NNX-17
Mô tả sản phẩm: Link