Kháng sinh tổng hợp

Công dụng:

– Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa gây ra do các vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Colistin trên trâu, bò, lợn, cừu, dê, thỏ, gia cầm.