Electrolytes

– Chống mất nước, cung cấp và cân bằng các chất điện giải trong các trường hợp tiêu chảy, mất máu, tiết nhiều mồ hôi…,

– Cân bằng pH dạ cỏ (đối với trâu, bò)

– Tăng sức đề kháng, chống stress do thời tiết, thay đổi thức ăn, hay chuyển chuồng

TCCS: 32:2022/HN 
Mô tả sản phẩm: Link