Doxy-Tylo

Công dụng: 
Trị nhiễm trùng đường hô hấp ở bê, cừu, lợn, gia cầm
SĐK: NNX-41
Mô tả sản phẩm: Link