Bio Clean

Khử nhanh và hiệu quả khí độc , mùi hôi thối ở ao, tạo môi trường nước sạch,ổn định PH

Phân hủy mùn bã , thức ăn dư thừa , tạo màu nước đẹp , tăn cường oxy hòa tan

TCCS: 20:2023/NNX

Mô tả sản phẩm: Link