Ngành chăn nuôi Hà Nội: Bảo đảm nguồn cung cho thị trường